Privacy beleid

HomePrivacy beleid

Uw privacy is voor ons zeer belangrijk en wordt om die reden dan ook met alle respect behandeld.

Hotel Montanus hecht veel waarde aan de bescherming van persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt via de website. Wij verzekeren u dan ook dat alle persoonlijke informatie, die u ons via onze website verstrekt, vertrouwelijk behandeld zal worden. De verzamelde gegevens, die u ons overmaakt bij het maken van uw reservering, zal enkel en alleen gebruikt worden in het kader van onze dienstverlening om u de hoogst mogelijke service te kunnen aanbieden.

Aarzel niet ons te contacteren om alle persoonlijke gegevens, die wij over u hebben bijgehouden, te raadplegen of te wijzigen.

Hotel Montanus BV
Nieuwe Gentweg 78
B – 8000 Brugge
België

BTW BE 0895 779 954
info@montanus.be

Op verschillende plaatsen op onze website kunnen wij persoonlijke informatie opvragen; wanneer u online een kamer reserveert, wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, bij het aankopen van een cadeaubon, bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief en brochure, bij het intekenen op onze speciale marketingprogramma’s en enquêtes,…

VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen die u aan ons heeft toevertrouwd tijdens uw bezoek aan onze website, dit om u de meeste persoonlijke service te kunnen aanbieden voor, tijdens en na uw verblijf. Het betreft uw:

  • Naam
  • Postadres
  • E-mailadres
  • Land/gebied van wonen
  • Telefoonnummer
  • Faxnummer
  • Firmanaam en functie
  • Kredietkaartinformatie waaronder de naam van de kaarthouder, kredietkaartnummer, facturatieadres en vervaldatum van de kredietkaart

Deze informatie zal worden gebruikt voor het sturen van offertes, bevestigingen, ons te helpen in het proces van uw aanvragen, om u op de hoogte te houden over promoties, nieuwe producten, enz.

GEGEVENSBEVEILIGING

Hotel Montanus neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen illegale of onbedoelde vernietiging, onbedoelde wijziging of onbedoeld verlies en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Daartoe hebben we technische maatregelen (zoals firewalls) en organisatorische maatregelen (zoals een gebruikersnaam-/wachtwoordsysteem, fysieke beveiliging, enzovoort) getroffen.

Wanneer u creditcardgegevens indient bij het maken van de reservering, wordt SSL-coderingstechnologie (Secure Socket Layer) gebruikt om een veilige transactie te waarborgen.

BROWSING

Deze website is niet geconfigureerd om alle informatie te verzamelen van uw computer zonder uw moedwillige inbreng. Dit betekent dat, tenzij u vrijwillig en bewust ons van informatie wenst te voorzien, wij uw identiteit, e-mailadres of andere informatie om u te identificeren niet kunnen achterhalen.

INTERNET PROTOCOL (IP)-ADRES

Een IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegekend aan uw computer wanneer u surft op het internet. Wanneer u onze website bezoekt, registreren onze systemen deze informatie om eventuele problemen op te lossen.

COOKIES

Onze website maakt gebruik van technologieën zoals cookies (gecodeerde tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker). Deze zijn nodig om u een perfecte service te kunnen garanderen tijdens het online reserveringsproces. Cookies slaan uw persoonlijke identificatiegegevens niet op en bieden ons niet de mogelijkheid contact met u op te nemen. Bovendien doen zij geen afbreuk aan gegevens die u op uw computer bewaart.

MINDERJARIGEN

Onze website verkoopt geen producten aan minderjarigen. Als minderjarige kunt u enkel van onze website gebruik maken onder toezicht van een volwassene.

JURIDISCHE ASPECTEN

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij genoodzaakt zijn uw persoonlijke gegevens toch aan te wenden in welbepaalde gevallen: (1) wanneer wij te goeder trouw oordelen door de wet gehouden te zijn hiernaar te handelen, (2) wanneer wij te goeder trouw oordelen dat het noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten, onze eigendom, onze website of de gebruikers ervan.